Beranda / Uncategorized / Ketika Masa Itu Tiba, Waspadalah

Ketika Masa Itu Tiba, Waspadalah

KASURAU – Kita hidup di antara waktu-waktu pilihan syetan. Mereka telah menebarkan jaring-jaring kesesatan di waktu pilihan-pilihan mereka. Maka, tinggal seberapa kuat kita membentengi diri ini, agar tidak terjerat dan akhirnya terseret kedalam jurang kesesatan dan kesengsaraan. Inilah solusi dari menghadapi sepuluh waktu syetan itu.

Taawwudz ketika marah
Ketika kemarahan kita sedang memuncak, dan rasanya kita sendiri tidak sanggup menguasainya maka itulah saanya syetan menguasai diri kita. Taawwudzlah (memohon perlindungan) dengan membaca: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk. Suatu ketika ada dua orang yang bersitegang di hadapan Nabi. Salah satu di antara mereka berdua memuncak marahnya. Sampai mukanya merah dan urat lehernya tegang. Nabi berkata, aku mengetahui suatu kalimat, jika diucapkan akan menghilangkan kemarahan darinya, bacalah:

“Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk. ..” (HR.Bukhari dan Muslim).

Selain itu, yang membantu menghilangkan marah juga adalah wudhu. Kemudian jika berdiri mengganti posisi dengan duduk atau duduk kemudian berbaring. Agar kemarahan itu bisa reda dan syetan tidak menguasainya.

Rapatkan barisan ketika membuat shaf

Merapatkan barisan dalam shalat dan meluruskannya adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Karena syetan tidak kuasa menggoda sholat kita. Nabi bersabda,

“Rapatkanlah barisan, saling mendekatlah, rapatkan pundak. Karena demi jiwa Muhammad yang ada di tangan-Nya aku melihat syetan-syetan itu berlarian di antara barisan.” (HR. Nasa’i).

Jangan menodongkan senjata walaupun hanya bercanda

Islam melarang bermain-main dengan menodongkan benda tajam atau senjata lain-nya, apa pun namanya kepada siapa pun. Karena syetan selalu mengintai dan bisa meneruskan candaan tersebut.

Rasul bersabda, “Janganlah ada yang menodongkan senjata kepada saudaranya. Karena dia tidak tahu kalau syetan menunggangi tangannya dan menyebabkannya masuk ke dalam neraka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ya, bercanda yang satu ini tidak dibolehkan karena bisa menyebabkan pembunuhan. Dan jelas balasan dari pembunuhan adalah neraka. Islam mengantisipasi hal itu jauh pada unsur yang kadang tidak pernah disangka orang bisa menyebabkan kematian: bercanda dengan senjata.

Aktifitas perlindungan saat matahari sudah terbenam

Matahari terbenam adalah awal waktu syetan berkeliaran mencari mangsa. Maka dari itu, Rasul mengajarkan hal-hal berikut ini, ”Jika malam datang maka masukkanlah anak-anakmu karena itu adalah waktu berkeliarannya syetan. Jika sebagian waktu malam telah berlalu maka tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah karena syetan tidak bisa membuka pintu yang ditutup. Tutuplah tabung-tabung dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana-bejana dan sebutlah nama Allah walaupun hanya sesuatu kecil yang menutupinya dan matikanlah lampu-lampu kalian.” (HR.Bukhari dan Muslim).

Sujudlah ketika mendengar ayat Sajdah

Ada beberapa ayat Sajdah dalam AI-Qur’an. Yaitu ayat-ayat yang disunahkan bagi barangsiapa yang mendengar atau membacanya untuk sujud sebagai pengakuan atas kekerdilannya di hadapan Allah. Sujud ini disebut sujud Tilawah. saat sujud itu hendaklah membaca, “Wajahku ini bersujud kepada yang telah Menciptakannya, membelah pendengarannya, penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya, maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta, ” (HR.Tirmidzi, Ahmad dan Hakim).

Ketika itu dilakukan, syetan akan menjauh dan menangis. Nabi bersabda, “Jika anak Adam membaca ayat Sajdah kemudian dia bersujud, syetan akan menjauh dan menangis sambil berkata, “Celakalah aku, anak Adam disuruh bersujud dan dia mau besujud maka dia akan mendapat surga sedang aku disuruh bersujud tetapi aku tidak mau dan aku akan mendapat neraka.” (HR. Muslim dan Ibnu Majah).

Hentikan fikiran salah dan berlindunglah

Berfikir itu baik. Tetapi syetan berupaya untuk membelokkannya. Terkadang awal fikiran kita baik, ketika kita berfikir siapa pencipta alam semesta ini. Tetapi kemudian syetan membelokkannya dengan menciptakan tanda tanya berikut: terus siapa yang menciptakan Allah. Jika kita berfikir sampai pada hal itu maka yang harus dilakukan adalah segera menghentikan pemikiran itu. Kemudian berlindung kepada Allah dari syetan dan berkata, “Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Kalau diteruskan dengan membaca surat Al-Ikhlas dan meludah tiga kali ke arah kiri itu lebih baik.

Baca :   Walikota Padang, Mahyeldi Komit Tutup Tempat Maksiat di Pantai Padang

“Syetan datang kepada seorang di antara kalian kemudian bertanya, ‘Siapa yang menciptakan ini?’ ‘Siapa yang menciptakan itu?’ Sampai pada pertanyaan. ‘Siapa yang menciptakan Tuhan- mu?’ jika pertanyaan sampai hal itu maka berlindunglah kepada Allah dan hentikan fikiran itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam sabda Nabi yang lain melengkapi, “Sesungguhnya jika syetan datang kepada salah seorang di antara kalian dan bertanya, ‘Siapa yang menciptakanmu?’
Dia menjawab, ‘Allah.’
Syetan bertanya kembali,
‘Siapa yang menciptakan Allah?’ jika dia mendapati hal itu maka katakanlah, :Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.’ Sesunggunya hal itu dapat menghilangkannya.” (HR. Ahmad, Abu Ya’la dan Bazzar).

Dalam riwayat lain, “Maka bacalah surat AI-lkhlas kemudian meludahlah ke kiri tiga kali dan berlindunglah kepada Allah dari syetan.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i).

Berdoa ketika masuk pasar dan jangan berlama-lama.

Pasar adalah tempat terjelek di dunia ini, sebagaimana yang disabdakan nabi. Salah satu sebabnya, karena inilah tempat syetan menancapkan bendera permusuhannya. Nabi sudah mengingatkan. ‘jika bisa janganlah kamu menjadi orang yang pertama masuk ke pasar dan jangan pula menjadi yang paling terakhir pulang. Karena pasar adalah tempat syetan bertempur dan di sana ditancapkan bendera-bendera mereka.” (HR. Muslim).

Ketika hendak masuk pasar bacalah doa berikut ini,

“Tiada Tuhan kecuali Allah yang Esa tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya lah kerajaan dan pujian yang menghidupkan dan mematikan dan Dia moho hidup dan tidak akan pernah mati. Di tangan-Nya lah terdapat kebaikan. Dan Dia atas segala sesuatu maha kuasa.” (HR. Tirmidzi dan Hakim).

Tinggalkan riba, besar ataupun kecil

Riba atau bunga uang adalah bentuk dari godaan syetan. Sebagaimana yang dinyatakan ayat, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran tekanan penyakit gila. ..(QS. AI-Baqarah: 275).

Maka tidak ada jalan lain kecuali harus meninggalkan segala bentuk transaksi riba. Sesuai yang diperintahkan Allah, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Affah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” ..(QS. AI-Baqarah: 278).

Berdoalah agar diberi hafalan kuat

Lupa ternyata tidak lepas dari gangguan syetan. Allah menyebutkan perkataan murid Nabi Musa, “Tidak adalah yang melupakan aku untuk mencerita-kannya kecuali syetan. “(AI-Kahfi: 63).

Demikian juga kisah orang yang bersama Nabi Yusuf di dalam penjara, “Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua. Maka syetan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia (Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya.” (QS. Yusuf: 42). Maka perbanyaklah berlindung kepada Allah dan mohon-lah agar dikuatkan hafalan.

Tahanlah sebisa mungkin saat menguap

Syetan tertawa ketika melihat kita menguap dan tidak bisa menahan diri. Ketika ingin menguap tutuplah mulut dan tahanlah sebisa mungkin. “Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jika bersin dan memuji Allah maka setiap muslim wajib mendo’akan- nya. Dan menguap itu dari syetan. maka tahanlah sebisa mungkin.Karena jika sampai mengeluarkan suara syetan mentertawakannya. ” (HR. Bukhari dan Muslim).

Inilah bentuk perlindungan yang diajarkan Islam. Doa-doa dan dzikir yang membuat hidup kita lebih bermakna, terlindung dari syetan dan setiap detik berlalu dengan nilai ibadah. (berbagai sumber)

Lihat Juga

Tentang Abu Faguza Abdullah

Hai orang-orang mu'min, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S. Muhammad: 7)

Lihat Juga

Awas ! Ini Tanda – Tanda Jin Menyukai Anda

SerambiMINANG.com -Jin merupakan mahluk Allah dan mereka juga hampir sama dengan kita walaupun berada di …

Tinggalkan Balasan

Ketika Masa Itu Tiba, Waspadalah - Serambi Minang