Beranda / Belajar Islam

Belajar Islam

Ghirah Sang Buya

serambiMinang.com – Mungkin banyak yang sudah melupakan buku Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam karya Buya Hamka. Buku itu memang tipis saja, nampak tidak sebanding dengan koleksi masif seperti Tafsir Al Azhar, namun tipisnya buku tidak identik dengan kurangnya isi, apalagi pendeknya visi. Sesuai judulnya, buku tersebut membahas masalah-masalah seputar ghirah …

Selengkapnya »

Riba dan Keadaan di Dunia Nyata

serambiMINANG.com – Sebagaimana kita ketahui sebuah realita yang sangat menyedihkan terjadi di negeri ini yaitu menyebarnya berbagai kemaksiatan yang hal itu menjadi sebab turunnya adzab Allah. Dan di antara kemaksiatan yang menjadi sebab turunnya adzab Allah kepada kita adalah kemaksiatan riba, hal ini sebagaimana dalam sebuah hadist, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam …

Selengkapnya »

Syeikh Hasyim Asy’ari : Syiah (Rafidhah) Ahli bid’ah

Kesesatan aliran syiah bukan hanya muncul belakangan saja, bahkan jauh sebelum seyeikh Hasyim Asy’ari menulis tentang kesesatan syiah, ibnul jauzi telah menuliskannya dalam karya fenomenal nya”Talbis Iblis”. Dalam kitab klasik NU, yang ditulis oleh Syekh Hasyim Asy’ari “Risalah Ahlusunnah wal Jama’ah” telah disebutkan beberapa golongan ahli bid’ah, salah satunya adalah …

Selengkapnya »

Inilah 3 Orang Yang Diperbolehkan Meminta-Minta Oleh Rasulullah, Kalau Ketemu Mereka Dikasih Yaa

serambiMINANG.com – Meminta-minta merupakan suatu hal yang dipandang hina dalam kehidupan masyarakat. Sebagai umat islam tidak sepatutnya kita meminta-minta. Namun Rasulullah saw telah membolehkan tiga golongan orang untuk meminta-minta, selain dari yang tiga golongan ini haram baginya untuk meminta-minta. Dari sahabat Qabishah bin mukhairiq al-Hilali ra ia menuturkan: Aku pernh …

Selengkapnya »

Siapakah Yang Paling Berhak Menentukan Halal dan Haram Dalam Kehidupan Manusia?

serambiMINANG.com – Perihal halal dan haram dalam islam sangat menyangkut kehidupan manusia. Halal dan haramnya suatu perkara akan menjadi alasan bagi manusia untuk mengerjakannya atau malah meninggalkannya. Pertanyaan yang muncul adalah “siapa yang pantas menetapkan hukum halal dan haramnya suatu hal?” “Apakah mereka itu mempunyai sekutu yang mengadakan agama untuk …

Selengkapnya »

Inilah Hikmah Adanya Halal dan Haram Dalam Islam

serambiMINANG.com – Islam merupakan suatu agama yang lengkap mengatur kehidupan manusia dari A sampai Z dan dari luar sampai yang paling terdalam sekalipun. Tidak ada-hal-hal yang dipandang remeh oleh islam sehingga luput dari pengaturan ALLAH. Tidak ada agama yang begitu lengkap dan mengalahkan islam dalam kesempurnaannya. Allah telah mengatur apa …

Selengkapnya »

Apa Itu Talmud?

serambiMINANG.com – Mungkin ada yang belum tahu talmud itu apa. Talmud merupakan kitab suci yang sangat penting bagi kaum yahudi, bahkan lebih penting daripada kitab taurat. Talmud merupakan kitab suci yahudi yang menjadi acuan setiap kehidupan orang yahudi baik dari segi agama, ideologi, prinsip. Jika kita sering bertanya-tanya mengapa orang …

Selengkapnya »

Inilah Identitas Ramadhan Yang Wajib Diketahui Umat Islam

serambiMINANG.com – Bulan ramadhan punya identitas sendiri. Menjadi tanda dan ciri baginya. Membuat dia berbeda dengan bulan rajab, sya’ban dan lainnya. Identitas itu berupa suasana dan kesan yang ia identik dengan itu. Suasana itu menjadi aplikasi dalam keseharian setiap orang beriman. Identitas pertama adalah ramadhan itu syahrush shiyam atau bulan …

Selengkapnya »